Geschiedenis

In 1900 openden de Zusters Karmelietessen het ‘Sint Josephhuis Sint Anna’, sinds 1950 beter bekend als Kinderhuis Maria Goretti, aan het Wilhelminapark in Tilburg. In dit tehuis woonden jonge jongens en meisjes tot 21 jaar, waarvan de ouders uit de ouderlijke macht waren ontheven. De kinderen werden door het Liefdewerk bij gezinnen of in één van de kindertehuizen geplaatst.

Van uitbreiding naar sluiting
In de drukste tijd woonden er circa 180 kinderen. Het internaat bood de kinderen verzorging en opvoeding. Er was een kleuterschool voor de kinderen van het tehuis, maar ook voor de kinderen uit de omgeving. In 1963 werd er een nieuwe vleugel geopend met ruimte voor nieuwe kinderen, kamers voor maatschappelijk werk, bezoekkamers en een kamer voor de zusters (zie onderstaande foto).

Langzamerhand werden er echter ook in de stad diverse gewone huizen gekocht of gehuurd, waar de kinderen uit het tehuis in kleine groepen gingen wonen. In 1983 sloot het kindertehuis aan het Wilhelminapark zijn deuren.

Bewonersinitiatief
In 1984 hebben bewoners uit Theresia het initiatief genomen om samen met opbouwwerk van het wijkcentrum de tuin van het voormalige kindertehuis Maria Goretti om te vormen tot kinderboerderij en buurtpark. Daarmee voorkwamen zij dat de tuin werd opgeofferd voor parkeerplaatsen of woningbouw.

Nog in gebruik
Het gebouw aan het Wilhelminapark is nog steeds in gebruik door Kompaan, een organisatie die uit huis geplaatste kinderen een thuis biedt. de kinderen krijgen er kamertraining, zodat ze later, onder toezicht, zelfstandig kunnen wonen. De vleugel die in 1963 in gebruik werd genomen is nog steeds in gebruik. In dat gebouw zitten nu een kinderdagverblijf en sociale eetgelegenheid ‘de Pollepel’.