Gebruikersregels

Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier bij Maria Goretti kan (blijven) komen, hebben we een paar regels opgesteld waar alle bezoekers zich aan moeten houden.  De huisregels zijn:

 • Bezorg anderen geen overlast.
 • Sluit altijd de hekjes. Voor je het weet glippen de dieren weg…
 • Dieren moet je niet plagen, dragen of opjagen.
 • DIEREN MOGEN NIET GEVOERD WORDEN!
 • Wij zien niet altijd alles. Meld het even als je een gevaarlijke situatie ziet of als er wat stuk is.
 • Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen, aan ander de stank, de rotzooi en de dozen. Met andere woorden, voor het op orde houden van het buurtpark zijn we allemaal verantwoordelijk!
 • Voor onze blaffende viervoeters hebben wij een hondenren. Ook mogen ze in een hondenhok op je wachten. Ze mogen in ieder geval niet mee richting het buurtpark of de kinderboerderij.
 • Het bestuur en de beheerders van Maria Goretti stellen zich niet aansprakelijk bij verlies, beschadiging of diefstal van u of uw eigendommen.
 • Ouders en grote kinderen moeten hun fiets achterlaten in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Denk om het slot!
 • Kleine kinderen die leren fietsen met zijwieltjes mogen op het terrein. Ook het oefenen daarna zonder zijwieltjes mag op het terrein. beheerder kan wanneer het druk is vragen dit te stoppen.
 • Houdt rekening met kinderen. Geef kleinere kinderen voorrang op de speeltoestellen.