Plannen

DE PLANNEN VOOR NIEUWBOUW EN HERINDELING TERREIN ZIJN IN ONTWIKKELING.

Het volgende overleg tussen Gemeente , Klankbordgroep en Maria Goretti vindt plaats op dinsdag 7 juli 2020.

Wanneer het plaatje compleet is zullen wij hierover meer berichten.