Buurtpark

Momenteel wordt het voetbalveld en speelgedeelte van nieuw gras voorzien. Wij kunnen dit bij opening na Corona virus weer open stellen voor publiek.